Säästlik viljakuivatus bioenergia abil

Antti biokateldes võib põletada puitu, puiduhaket, pelleteid, energiakultuure, sorteerimisjääke jms. Sõltuvalt konfiguratsioonist ja kasutatavast biokütusest on Antti biokatelde võimsus 300–800 kW ja kasutegur kuni 89%.


Õhk-õhk soojusvaheti – tõhus ja vastupidav 
Antti biokatlad on vertikaalsed, st nende koldekamber ja torud asetsevad püsti. Katel on mõeldud suure leegiga põlevatele biokütustele. Õhk-õhk tüüpi soojusvaheti kasutegur on suurepärane ja kolde materjal talub ka pidevat kasutamist. Biokütuste tuhk eemaldatakse automaatselt tühjendusteo abil. 
Antti biokatla võib paigaldada majapidamise katlamaja kõrvale. See on väga kulutõhus lahendus, kuna katlamaja ja kuivatikatel saavad kasutada ühte ja sama puiduhakke hoidlat ja teisaldamissüsteemi.

Säästlik ja täielikult komplekteeritud biokütuste hoidla. Vedrusegur, hoidlatigu ja pihusti pea. Komplekt sisaldab automaatika- ja ohutusseadmeid. Olemasolevad mudelid: 16 m3, 22,5 m3 ja 29 m3.