Antti Agrosec Duoflo

Teravilja kuivatamise alal pole lõplikke lahendusi.

Traditsiooniline teravilja või rapsi kuivatamine pideva toimega teraviljakuivatis pole õieti kunagi optimaalne lahendus olnud. Ehkki see meetod sobib hästi suurtootmisesse, saab sel viisil käidelda üksnes piisavalt kuiva vilja, ning seetõttu pole ta väiketootmises kuigi säästlik. Samas on tsirkuleeriv portsjonkuivati suure niiskusetaseme juures ülimalt tõhus – selle jõudlus on kaugelt parem traditsiooniliste teraviljakuivatite omast. Seniajani on tootjatel olnud võimalik valida neist kahest meetodist kas üks või teine.

Antti-Teollisuus otsustas nad omavahel ühendada ja nüüd on mõlemad meetodid üheskoos teie käsutuses. Antti Agrosec Duoflo võimaldab saada kasu mõlema kuivatitüübi eelistest.

Antti Agrosec Duoflo pole võrreldav ühegi teise turul pakutava teraviljakuivatiga. Antti Agrosec Duoflo töötab just nii, nagu teie seda soovite: traditsioonilise pidevatoimelise teraviljakuivatina suurtootmises, kus vilja kvaliteet on ühtlane, või portsjonkuivatina, kui vili juhtub olema väga niiske või seda tuleb kuivatada väikeste partiidena.

Duoflo kuivatis ringleb vili pidevalt: see kuivab ja seejärel jahtub ning ühtlustub ja nii üha uuesti ja uuesti. Meetodi eelis seisneb selles, et teil on võimalik kuivatada niiskemat vilja (kuni 35-40%) kõrgematel temperatuuridel, mis tagab lühema kuivatusaja ja parema tootlikkuse.